Weber Komfortgolv

Weber Komfortgolv är ett komplett system med golvvärme och stegljudsisolering – färdigt att beläggas med valfri ytbeläggning, t.ex. parkett, klinker, mattor eller vinyl.

Mer information hittar du påhttp://www.weber.se/golvavjaemning/produkter/golvsystem.html