Slipning

Bortslipning av mattlim, gjuthud, perangolv eller avverkning av för hög betong. Sanering inför golvavjämning.