Uppbyggnad med Skumbetong

 Pumpbar lättbetong med god isolering och en låg densitet. Ca 450-500kg/m3

För mer information kontakta oss.