Nyheter

Nu har vi egen Pumpbil!

Nu kan vi leverera avjämning, skumbetong samt finbetongsprodukter med egen pumpbil. Alltså en mobil blandarstation där vi snabbt och smidigt kan transportera/pumpa in, tidigare nämnda produkter. Pumpenheten är byggd på en citytrailer. Det vill säga att ekipagets totallängd är 12 meter, vilket gör det möjligt att leverera denna tjänst i innerstäder.

Ekipaget är toppmodernt och specialbyggt med den senaste miljötekniken. Pumpenheten drivs av en separat dieselgenerator på 125A, som klarar den högsta miljöklassificeringen. Allt detta för att få en så låg bränsleförbrukning som möjligt och minskade CO2 utsläpp.

Pumptrailern har egen kran vilket gör det möjligt vid mindre pumpningar att lasta ett tons säckar, såkallade storsäckar. Vid större pumpningar kan ekipaget lastas med hjälp av bulkteknik. Detta menas att man blåser över torrpulver från speciella bulklastbilar rakt in i pumptrailerns silosystem. Ekipaget kan även topplastas under silo vid material depåer som finns runt om i landet. Vi har även utrustat ekipaget med supereffektivt filtersystem, för att säkerställa en absolut dammfri miljö, såväl inuti som runt om kring blandarenheten. Filtersystemet återvinner det damm/material som sugits upp och blåser tillbaka det in i silofickorna igen.

Blandning övervakas av en datoranläggning. Styrsystemet ser till så att blandningen sker med rätt vatteninblandning procentuellt i förhållande till frammatningen av torrbrukspulver.

Vi kan med hjälp av denna pumpbilstrailer optimera leveranserna till våra uppdragsgivare/kunder på ett sätt som vi inte tidigare kunnat. Nyhet för oss är också leveranser av skumbetong. En massa som består av vatten, skumkoncentrat, vattenreducerare och cement. Detta blir till en pumpbar lättbetong och har en densitet på 450-500kg/m3. Pumpkapacitet ligger mellan 20-30m3/tim, vilket ger en mycket snabb installation. Detta medför ett mycket priseffektivt alternativ jämfört med andra uppbyggnadsgolv, t.ex. cellbetong, cellplastskivor och alla typer av uppreglingsalternativ.

Utlagd skumbetong armeras och avjämnas med minst 30mm avjämningsmassa.

Vi utför givetvis hela entreprenader, men vi kommer även erbjuda leveranser med skumbetong som en ”pumptjänst”. Det vill säga att vi levererar materialet med pumpbil, pumpbilsoperatör och en utläggningsinstruktör.